Автоматизація Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

Автоматизація Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

Місія нашої компанії - ми перетворюємо наші захоплення, знання, досвід та сучасні IT-технології в ефективність роботи підприємств.


Автоматизація Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

Характеристики
Категория:
Автоматизація лісових господарств
Сайт:
Описание проекта
Про компанію

Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства підпорядковується Державному агентству лісових ресурсів України та є його територіальним органом. Управління сприяє забезпеченню формування та реалізації державної політики в сфері регулювання лісових відносин та ведення лісового і мисливського господарства та полювання на території Волинської області. Управління бере участь: в організації ведення державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин; в здійсненні лісовпорядкування мисливських угідь, моніторингу лісів і мисливських тварин, у розробленні та організації виконання загальнодержавних і регіональних програм у сфері охорони, використання, відтворення лісів та тваринного світу.

Проблеми клієнта, на підставі яких були поставлені цілі автоматизації
 • Відсутність на підприємствах, що входять до складу, сучасних облікових систем, що забезпечують автоматизацію усіх напрямків роботи;
 • Відсутність єдиної системи для аналізу фінансового стану організації;
 • Відсутність оперативної консолідації даних діяльності підпорядкованих підприємств в автоматичному режимі;
 • Розбіжність у реалізації ведення одних і тих же ділянок обліку у різних підприємствах;
 • Відсутність аналітичної інформації, доступної в режимі реального часу.
Історія впровадження

На першому етапі впровадження на 22 підприємствах, що входять до структури Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства було проведено бізнес-обстеження їх роботи, досліджено специфіку та організацію виробничих процесів. В якості облікової системи було вибрано конфігурацію “Управління лісовим господарством для України”, яка розроблена “ПП Фірма ”Модуль”. Протягом першого етапу проведено впровадження даної облікової системи на 22 підприємствах області. На другому етапі впровадження було побудовану єдину інтегровану облікову аналітичну систему. Усі підприємства, що входять до структури Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства працюють у єдиній інформаційній базі.

Результати впровадження

Успіх роботи підприємства, тим більше у якого така складна структура, як у Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, у великій мірі залежить від можливості керівництва швидко отримувати якісну і повну інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень. У результаті впровадження конфігурації “Управління лісовим господарством для України” лісогосподарські підприємства Волинської області та Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства отримали сучасну облікову систему яка забезпечує автоматизацію діяльності усіх ділянок роботи, такий інструмент, що дозволяє користувачам швидко і якісно аналізувати оперативні дані у режимі реального часу, отримувати звіти у потрібних розрізах, форматах, візуальному представленні, різних рівнях деталізації. Єдина аналітична платформа, що реалізована у одній інформаційній базі дає можливість керівникам різних рівнів повно і об'єктивно оцінювати стан справ у підприємстві, оперативно реагувати на зміни ринку, враховувати сучасні тенденції у галузі та визначати оперативні та стратегічні сценарії розвитку. Зокрема автоматизовано:

 • таксацію та друк лісорубних квитків;
 • облік лісопродукції, включаючи заготівлю круглого лісу на верхніх складах, вивезення його на проміжні та нижні склади, розкряжування хлистів, реалізація круглого лісу, виготовлення та переробка пилопродукції;
 • інтеграцію даних з єдиної державної системи електронного обліку деревини;
 • розрахунок собівартості продукції;
 • довідки до державних органів;
 • контроль помилок обліку. Спеціальна обробка дозволяє бухгалтеру протягом місяця та перед його закриттям контролювати правильність ведення даних таких як заповнення видів рубок та планових цін в документах, правильність списання продукції та ТМЦ, заповнення аналітики витратних рахунків;
 • консолідовану звітність для Управління;
 • підсистему зарплати персоналу, яка дозволяє автоматизувати весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактично відпрацьований час, документів про відрядну оплату праці, розрахунки по договорах цивільно правового характеру, оплати лікарняних листків і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати й регламентованої звітності (форма 1ДФ. звіти по ЄСВ);
 • підсистему управління автотранспортом підприємства;
 • облік податків;
 • звітні форми ЛГ затверджені наказами Державного агенства лісових ресурсів України та звіти про рух лісопродукції та пилопродукції;
 • журнали-ордери відповідно до форм затверджених наказами Державного агенства лісових ресурсів України.

Окупність проекту

Впровадження сучасної облікової системи дозволило привести облік на лісогосподарських підприємствах Волинської області на якісно новий рівень. Консолідація даних діяльності різних відділів підприємства у єдиній системі дає можливість для оперативного реагування і прийняття управлінських рішень. Гнучка система аналітики витрат дозволяє оптимізувати включення витрат до собівартості продукції відповідно до специфіки кожного окремого лісового господарства. Підвищились достовірність та точність даних, швидкість, ефективність і правильність прийняття рішень.