Автоматизація Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства

Автоматизація Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства

Місія нашої компанії - ми перетворюємо наші захоплення, знання, досвід та сучасні IT-технології в ефективність роботи підприємств.


Автоматизація Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства

Характеристики
Категория:
Автоматизація лісових господарств
Сайт:
Описание проекта
Про компанію

Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства підпорядковується Державному агентству лісових ресурсів України та є його територіальним органом. Управління сприяє забезпеченню формування та реалізації державної політики в сфері регулювання лісових відносин та ведення лісового і мисливського господарства та полювання на території Вінницької області. Управління бере участь: в організації ведення державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин; в здійсненні лісовпорядкування мисливських угідь, моніторингу лісів і мисливських тварин, у розробленні та організації виконання загальнодержавних і регіональних програм у сфері охорони, використання, відтворення лісів та тваринного світу.

Проблеми клієнта, на підставі яких були поставлені цілі автоматизації
 • Відсутність на підприємствах, що входять до складу, сучасних облікових систем, що забезпечують автоматизацію усіх напрямків роботи;
 • Відсутність оперативної консолідації даних діяльності підпорядкованих підприємств в автоматичному режимі;
 • Розбіжність у реалізації ведення одних і тих же ділянок обліку у різних підприємствах;
 • Відсутність автоматичної інтеграції даних державної системи електронного обліку деревини до облікових систем підприємств.
Історія впровадження

У 10 лісогосподарських підприємствах, що входять до структури Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства було досліджено специфіку їх роботи та організацію виробничих процесів. В якості облікової системи було вибрано конфігурацію “Управління лісовим господарством для України”, яка розроблена “ПП Фірма”Модуль”. Протягом 2013-2014 рр. проведено впровадження даної облікової системи на лісогосподарських підприємствах області.

Результати впровадження

У результаті впровадження конфігурації “Управління лісовим господарством для України” лісогосподарські підприємства Вінницької області отримали сучасну облікову систему яка забезпечує автоматизацію діяльності усіх ділянок роботи. Зокрема автоматизовано:

 • таксацію та друк лісорубних квитків;
 • облік лісопродукції, включаючи заготівлю круглого лісу на верхніх складах, вивезення його на проміжні та нижні склади, розкряжування хлистів, реалізація круглого лісу, виготовлення та переробка пилопродукції;
 • інтеграцію даних з єдиної державної системи електронного обліку деревини;
 • розрахунок собівартості продукції;
 • довідки до державних органів;
 • контроль помилок обліку. Спеціальна обробка дозволяє бухгалтеру протягом місяця та перед його закриттям контролювати правильність ведення даних таких як заповнення видів рубок та планових цін в документах, правильність списання продукції та ТМЦ, заповнення аналітики витратних рахунків;
 • консолідовану звітність для Управління;
 • підсистему зарплати персоналу, яка дозволяє автоматизувати весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактично відпрацьований час, документів про відрядну оплату праці, розрахунки по договорах цивільно правового характеру, оплати лікарняних листків і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати й регламентованої звітності (форма 1ДФ. звіти по ЄСВ);
 • підсистему управління автотранспортом підприємства;
 • облік податків;
 • звітні форми ЛГ затверджені наказами Державного агенства лісових ресурсів України та звіти про рух лісопродукції та пилопродукції;
 • журнали-ордери відповідно до форм затверджених наказами Державного агенства лісових ресурсів України.

Окупність проекту

Впровадження сучасної облікової системи дозволило привести облік на лісогосподарських підприємствах Вінницької області на якісно новий рівень. Консолідація даних діяльності різних відділів підприємства у єдиній системі дає можливість для оперативного реагування і прийняття управлінських рішень. Гнучка система аналітики витрат дозволяє оптимізувати включення витрат до собівартості продукції відповідно до специфіки кожного окремого лісового господарства.